13. august 2018

Energivejleder

Energivejleder Logo

Hvad er en energivejleder?

Hvis du tænker på at renovere din bolig og er din varmeregning for høj, er det en
god ide at starte med at kontakte os. Vi er udannet energivejleder og kan
hjælpe dig med en vurdering af din bygning som helhed samt give dig overblik
over hvor der skal sættes ind for at spare på energien.

De fleste kunder ved hvad de gerne vil have, men ved ikke hvad der skal til og
hvordan det skal gøres og det kan være svært at overskue og se mulighederne i sin bygning.

Det er her der er behov for Energivejlederens kompetencer. Energivejlederen kan
hjælpe med at få klarlagt og identificeret opgaven dvs. hvordan energiforbedres bygningen og udføre opgaven.

Vi kan som Energivejleder give dig overblik over hvilke fordele f.eks. en solvarmeinstallation, en vinduesudskiftning eller efterisolering giver.

Vi kan vejlede om, hvilke tiltag der vil gøre mest for din varmeøkonomi samt i hvilken rækkefølge besparelsestiltagene mest hensigtsmæssige bliver udført. Vi kan naturligvis også udføre det
håndværksmæssige arbejde i samarbejde med andre partnere og underentreprenører indenfor alle de områder der er relevante for netop din bolig.

Energivejlederen adskiller sig fra andre traditionelle håndværkere ved at være i stand til at
give kunden en helhedsorienteret vejledning om energiaktiviteter.

Det betyder at vi også kan kan vejlede på områder der normalt ligger udenfor eget arbejdsområde, men i tilbudsgivningen og den praktiske udførsel naturligvis inddrager andre fag.